Vanaf deze week komen wij weer langs met de donateurskaarten.
Met deze kaart heeft u vrije entree voor het donauteursconcert op 16 maart.