Onze Historie

Onderstaand vindt u een beknopte beschrijving van de geschiedenis van Muziekvereniging Dr. Nuijens opgesteld door Kees Kok (1936 – 2007) en iets aangepast door zijn zoon Richard Kok.

De oprichting

Op 19 Januari 1919 werd op initiatief van enkele leden van de propagandaclub “St Paulus” te Westwoud een fanfare opgericht. Deze vereniging werd “Dr. Nuijens” genoemd, naar de historicus en dokter Nuijens. Drieëntwintig (jonge) mannen gaven zich op en er werd voor fl 800,- instrumenten aangeschaft, gemiddeld zo’n fl 35,- per instrument. De eerste dirigent was de legendarische musicus Leo Koning uit Hoorn. Deze geweldige dirigent kwam iedere week op de fiets uit Hoorn naar Westwoud. De eerste jaren tot 1924 verliepen moeizaam. Doorzetters naast Koning waren o.a. Evert Groot, Jn Brandsen, de Gebr. Appelman en vele anderen. Mr. Spigt werd in 1924 gevraagd als voorzitter en door zijn diplomatie ging het stukken beter. Want in 1931 behaalde het korps het hoogste aantal punten op het concours te Obdam. In 1932 kreeg Dr. Nuijens een uitnodiging om een concert te geven in het Concertgebouw te Amsterdam. In 1934 een radio optreden en in 1939 het hoogste aantal punten in Utrecht. Toen kwam de oorlog.

Mobilisaties, tewerkstellingen en onderduikingen. Dus vertrek van leden, slecht repetitiebezoek. En de kolen om het repetitielokaal te verwarmen waren op. De instrumenten werden door de leden schuil gestopt in verband met mogelijke vordering van de Duitsers voor het maken van oorlogstuig. Gelukkig kwam er na 5 jaar een eind aan de oorlog en werd er weer vrolijk gemusiceerd vanaf de bevrijdingsfeesten.

De naoorlog

Na de oorlog wisselden de muzikale tijden. Dit kon worden opgemaakt uit de jaarverslagen die P. Blokker (33 jaar lang) als secretaris bijhield. Bondsolistenconcoursen werden gehouden te Nieuwedam waar leden van Dr. Nuijens succesvol optraden. De pas opgerichte drumband groeide (mede door stimulator Th. Pronk) tot een uitstekende band en behaalde menig succes rond de jaren ’60 en ’70. In 1952 promoveerde de fanfare naar de ‘op een na’ hoogste afdeling (ere-afdeling). Jn. Brandsen overleed na 20 jaar voorzitterschap, hij was een groot voorvechter geweest voor onze vereniging. En in 1959 wordt er door de vereniging zelf een groot concours georganiseerd, ter ere van het 40 jarig bestaan.

Grootmeester Leo Koning stopte na 44 jaar in 1963. Diverse dirigenten passeerden de revue, maar hadden geen uitstraling op de “Westfriese” leden. Totdat in 1971 Klaas Brieffies als dirigent en Sijf de Wit als voorzitter, de ‘drie afdelingen lager uitkomende’ vereniging weer wat meer body gaven. Vanaf toen begon de fanfare en de drumband weer te leven, te bloeien.

Eind 20e eeuw

In 1977 werd Kees Kok voorzitter. Er werden succesvolle onderlinge solistenconcoursen gehouden met afvaardigingen naar de bondsolistenconcoursen en kampioenswedstrijden met buitengewoon goede resultaten. De jeugd studeerde voor A, B, C, en D diploma’s en er werden diverse promoties behaald door fanfare en drumband/slagwerkgroep. Een fijne uitwisseling vond plaats met Overasselt en in Etten-Leur werd de Kampioenswimpel behaald bij de FKM wedstrijden.

Gemiddeld werd (en wordt nog steeds) er zo’n 25 maal per jaar (naast de repetities) uitgerukt in eigen dorpen voor marsen, aubades, serenades, concerten enz. Voor de Drumband/Slagwerkgroep werd een buitengewoon kundige instructrice aangetrokken, te weten Sandra Dol. En met de enthousiaste leden werd de allerhoogste divisie bereikt. Cor Lakeman dirigeerde de Fanfare tot de Uitmuntendheidsafdeling.

In 1993 stopte Kees Kok als voorzitter, en hij kon terug zien op een plezierige Dr. Nuijens periode waarbij hij veel steun had aan Henk Kors en later Tina Dudink als secretaris, naast de andere bestuursleden en Klaas Brieffies. Nico Schouten nam de hamer over en tezamen met de accurate secretaris Tina en penningmeester Kees de Wit en natuurlijk de rest van het meedenkende bestuur en leden ging Dr. Nuijens verder.

In de plaats van ‘om gezondsheidsredenen gestopte’ Cor Lakeman, werd Friso Vleugel aangetrokken, die de te spelen muziek nog meer diepgang en dimensie gaf. Het in 2006 opgerichte leerlingenorkest en in 2007 opgerichte jeugdorkest repeteert nu geestdriftig onder leiding van Jeroen van Veldhuizen. De fanfare is na 10 jaar in 2007 onder de vakkundige leiding gekomen van Niels Marchal en de dirigeerstok van de slagwerkgroep wordt sinds 2010 gehanteerd door Bart Koning. Menig lid van koren, bandjes, of begeleidingsensembles vindt zijn muzikale grondslag bij de Muziekvereniging Dr. Nuijens. Dit alles is te danken aan de financiële en morele steun van de Westwoudse en Hoogkarspelse bevolking. Daardoor blijft Dr. Nuijens muziek maken. En… muziek maken maakt je leven zo mooi, en… we leven maar een keer!!