Het Odeon

In 2007 is ons clubgebouw Odeon gerealiseerd. Na het gereedkomen van het casco is de gehele inrichting door de leden van Dr. Nuijens gerealiseerd, een drukke doch heel gezellige periode van samenwerking. Veel materialen voor de inrichting zijn het bedrijfsleven gesponsord waarbij ook diverse inventarisstukken werden aangeboden.

De eerste opzet voor het gebruik was dat de muziekvereniging, muziekschool en de EHBO hier gebruik van gingen maken. Inmiddels zijn er diverse gebruikers die Odeon een perfecte locatie vinden voor het organiseren van diverse activiteiten.

Zo is er een dansgroep, yogalessen, zanggroepen en af en toe een modeshow voor ouderen. Ook door andere verenigingen wordt gebruik gemaakt van Odeon voor het houden van eenmalige activiteit zoals een jaarvergadering, afsluitende feestavond na een mooi seizoen enz.

Het beheer wordt vanaf het begin gedaan door Jaap Commandeur en Nico Schouten. Zij zorgen voor het onderhoud, schoonmaken en het voldoende op voorraad hebben van de barbenodigdheden. En natuurlijk na het einde van een mooi muzikaal seizoen de gezamenlijke schoonmaak. Een gezellige zaterdagochtend waar we met z’n allen Odeon weer op en top schoonmaken.

Al met al een gebouw waar we met zijn allen trots op kunnen zijn!